Logga in
Boka storstugan

Logga in för att boka storstugan

Styrelsen

Råda Portars samfällighetsstyrelse vald av medlemmarna 2021-03-17:

För att kontakta styrelsen, skriv till info.radaportar@gmail.com

Ordförande:

Markbeläggning, El, Garage, Fiber, Storstugan

Jimmy Kuparinen, RP67

Sekreterare:

Nyhetsbrev

Maya Bernmalm, RP86

Kassör:

Lisa Zhang, RP90

Ledamot:

Hemsida

Agnes Lindahl, RP63

Ledamot:

Underhållsplan, VA, Fastighet

Magnus Bergström, RP9

Ledamot:

Johanna Berndtsson, RP104

Ledamot:

Lek- och idrottsområden, gräsklippning

Emma Ask, RP115

Suppleant

Leif Larsson, RP116

Suppleant

Stefan Andersson, RP79

Revisorer

Cyrielle Runneberger, RP73; cyrielle@runneberger.se

Revisorsuppleant

Valberedningen består av alla gaturåden.

Enligt stadgarna skall styrelsen:
1. Förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter och dess ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. Samt i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om handhavandet av föreningens angelägenheter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.