Logga in
Boka storstugan

Logga in för att boka storstugan

Styrelsen

Råda Portars samfällighetsstyrelse vald av medlemmarna 2023-03-15:

För att kontakta styrelsen, skriv till info.radaportar@gmail.com

Ordförande:

Johanna Berndtsson RP104

Sekreterare:

Maya Bernmalm, RP86

Kassör:

Roger Nordman RP17

Ledamot:

Magnus Bergström, RP9

Emma Ask, RP115

Michael Rosvall, RP118

Suppleanter

Jimmy Kuparinen, RP67

Karin Hallberg, RP77

Revisorer

Ajaypal Kaur, RP121

Lennart Blomgren, RP95,

Revisorsuppleant

Per Clausen, RP119

Valberedning:

Torjörn Säther RP 14

Monica Johansson RP 72

Per Wenåker RP113

Stina Karlssson RP 102

Enligt stadgarna skall styrelsen:
1. Förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter och dess ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. Samt i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om handhavandet av föreningens angelägenheter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.