Logga in
Boka storstugan

Logga in för att boka storstugan

Stadgar & Ordningsregler

På Råda Portars Årsmöte den 15/3 2017 gjordes en stadgeändring. För att ta del av våra nya stadgar, klicka här.

Stadgarna i en samfällighet skall anpassas efter lagen om förvaltning av samfälligheter. I 28 § i nämnda lag står det att stadgarna för samfällighetsförening skall ange:

1. Föreningens firma
2. Samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen
3. Den ort där styrelsen skall ha sitt säte
4. Hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt grunderna för dess beslutförhet
5. Hur revision av styrelsens förvaltning skall ske
6. Föreningens räkenskapsperiod
7. Grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket (underhålls- och förnyelsefond)
8. Hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas
9. Det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas

Stadgarna får inte heller innehålla föreskrifter som strider mot lag.

På Årsmötet 2017-03-15 presenterades en reviderad version av Råda Portars ordningsregler och på Årsstämman 2018-03-14 gjordes ett tillägg. Läs gärna igenom dessa ordningsregler, och välkommen att kontakta oss i Styrelsen ifall du har några frågor.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.