Logga in
Boka storstugan

Logga in för att boka storstugan

Städdagar

Kommande städdagar i Råda Portar

Våren 2024

- lördagen den 14 april 2024

Städdagar och skötsel av området

Samfälligheten har två gemensamma städdagar per år, en på hösten och en på våren. Under städdagarna medverkar minst en person från varje hus. Den som är förhindrad att hjälpa till på den aktuella dagen skall i god tid kontakta gaturådet och tillsammans komma överens om en uppgift som kan göras vid ett annat tillfälle, vilken skall vara åtgärdad senast en vecka efter ordinarie städdag. Städdagarna utförs av medlemmarna gemensamt. Datum för städdagarna bestäms på årsmötet. Normalt infaller städdagarna en lördag – i april respektive oktober eller november.

Om kommunen ger tillåtelse, eldar vi på städdagen upp större grenar och kvistar från våra skötselområden (alltid på hösten -oftast på våren med). Styrelsen meddelar om vi fått tillstånd inför respektive städdag. Då blir det på ängen vid storstugan tillåtet att slänga brännbart trädgårdsavfall. Annars går det bra att köra sitt avfall till återvinningsstationen vid Bråta. Trädfällning på samfällighetens mark måste godkännas av styrelsen. Övriga dagar på året ansvarar medlemmarna på gatan för ordningen inom resp. skötsellotter.

Gaturåd

Husen i Råda Portar är indelade i elva gator, där varje gata har ett område att gemensamt sköta, på städdagarna och under resten av året. För varje gata finns ett utsett gaturåd. Gaturåden tillsätts av respektive gata i samband med vårstädningen varje år. Bytet sker enligt ett rullande schema så att ansvaret fördelas mellan alla gatans medlemmar i turordning.

Gaturådet ansvarar för att leda och fördela arbetet på sin gata under städdagarna. Före och efter varje städdag hålls ett möte tillsammans med några från styrelsen där du som gaturåd deltar.

På mötena före städdagarna gås uppgifterna inför städdagen igenom, och efter varje städdag lämnar gaturåden felrapport och närvarorapport till styrelsen

På mötet inför vårstädningen sker överlämning mellan gaturåden, och då deltar alltså både det gamla och det nya gaturådet.

Här kan ni hitta en checklista inför städdagarna: Checklista Städdagar

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.