Logga in
Boka storstugan

Logga in för att boka storstugan

Råda Portars Samfällighet

Du som är ägare till en fastighet på Råda Portar är samtidigt delägare av och medlem av Råda Portars Samfällighetsförening.

Föreningen äger och ansvarar för all mark inom området utom de enskilda tomterna och två kommunala vägar. Markområdet överstiger 66.000 kvm.

Råda Portars samfällighetsförening bildades 1975 i samband med att området blev färdigställt. Stadgar för föreningen antogs på möte 1975-06-26.

Området är uppdelat i 11 st delområden; ”gator”. Varje ”gata” väljer inom sig ett ”gaturåd” bestående av en ordförande och två övriga ledamöter.

Ordförandena i de 11 gaturåden bildar ett föreningsråd som skall utgöra ett rådgivande organ för styrelsen. Föreningsrådet sammankallas minst 3 g/år.

Ovanstående text är ett sammandrag. Läs mer i dokumentet "Samfälligheten".

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.