Logga in
Boka storstugan

Logga in för att boka storstugan

Styrelsen

Råda Portars samfällighetsstyrelse vald av medlemmarna 2017-03-15:

Ordförande:

Markbeläggning

Torbjörn Säther, RP14; torbjorn.saether@gmail.com

Sekreterare:

Mattias Wesslau, RP122; mattias.wesslau@gmail.com

Kassör:

Karin Roos, RP109; karinandersson23@hotmail.com

Ledamot:

Fastighet, El, Garage, Fiber, Storstugan

Jonas Pärlbäck, RP53; jonas.parlback@wspgroup.se

Ledamot:

Hemsida/Nyhetsbrev, Lek- och idrottsområden, gräsklippning

Alexandra Länsberg, RP87; alexandra.lansberg@hotmail.com

Ledamot:

Underhållsplan, VA

Nanna Hällgren, RP51; nanna.hallgren.76@gmail.com

Suppleant

Kia Kroon, RP83; kia.kroon@yahoo.se

Suppleant

Stefan Andersson, RP79; stefansandersson@telia.com

Revisorer

Cyrielle Runneberger, RP73; cyrielle@runneberger.se

Magnus Bergström, RP9; magnus.mb.bergstrom@volvo.com

Revisorsuppleant

Jimmy Kuparinen, RP67; jimmykuparinen@hotmail.com

Valberedningen består av alla gaturåden.

Enligt stadgarna skall styrelsen:
1. Förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter och dess ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. Samt i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om handhavandet av föreningens angelägenheter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.